Προκατασκευή ελαφρού τύπου - Τροχοβίλα

Τροχοβίλα είναι η προκατασκευή ελαφρού τύπου οικίας που κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας για λογαριασμό του πελάτη και μεταφέρεται ετοιμοπαράδοτη με φορτηγά. Η παραπάνω κατασκευή προτείνεται για απομακρυσμένες περιοχές.

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ