Συμβατική & σύμμεικτη κατασκευή

Συμβατική κατασκευή είναι ο παραδοσιακός (για την Ελλάδα) τρόπος κτισίματος, στον οποίο ο φέρον οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοίχοι από τούβλα.

Σύμμεικτη κατασκευή είναι ο τρόπος κατασκευής που συνδυάζει τη συμβατική κατασκευή και την προκατασκευή βαρέως τύπου, πετυχαίνοντας έτσι μεγαλύτερη αντισεισμικότητα σε πολυόροφα κτίρια, για τα οποία και προτείνεται.

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ