Φέρον οργανισμός-Τοιχοποιία

Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό βιομηχανικού τύπου με μόνωση διογκωμένης πολυστερίνης και οπλισμένη τσιμεντοκονία.

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ