Οικόπεδο

Η αγορά του οικοπέδου πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπ'όψιν τα παρακάτω σημεία, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ανέγερση μίας οικοδομής:

Έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας με την βοήθεια δικηγόρου ή συμβολαιογράφου

Έλεγχος για τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου (δασικό, ...)

Να έχει δυνατότητα οικοδόμησης (άρτιο και οικοδομήσιμο)

Έλεγχος των όρων δόμησης (συντελεστές δόμησης, ύψος, κάλυψη οικοπέδου, ...)

Έλεγχος για την χρήση του ακινήτου (επαγγελματικός χώρος, κατοικία, ...)

Έλεγχος της ποιότητας του εδάφους (άμμος, βράχος, ...) και της κλίσης του οικοπέδου

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ