Οικοδομική άδεια

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια είναι:

Τίτλος ιδιοκτησίας

Τοπογραφικό οικοπέδου

Αντίγραφο ταυτότητας

 

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ