Εκσκαφές-Θεμελίωση

Οι εκσκαφές γίνονται με βάση τα θεμέλια του σπιτιού. Δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη για κατασκευή θεμελίων με υπόγειο ή ημιυπόγειο χώρο.

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ