Επιχρίσματα

Τα επιχρίσματα χωρίζονται σε δύο στάδια:

Αστάρωμα

Τριφτά

Με το σοβάτισμα πετυχαίνουμε επιπλέον τιμές θερμομόνωσης καθώς και την αποφυγή της υγρασίας με την χρήση ειδικών στεγανοποιητικών υγρών. Επίσης με τα επιχρίσματα μπορούμε να διαμορφώσουμε την αισθητική της οικοδομής με την χρήση διαφόρων τεχνοτροπιών.

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ