Γιατί προκατασκευασμένο σπίτι

Με τα υλικά που κατασκευάζεται προσφέρει:

ηχομόνωση
80% περισσότερη θερμομόνωση από τις κοινές κατασκευές
πυρασφάλεια

Έχει μεγάλο συντελεστή αντισεισμικότητας

Η κατασκευή ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής

Έχει χαμηλότερο κόστος από τις συμβατικές κατασκευές

Υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης

 

 

Έργα

 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door
 • Win:Door© 2010 Win:Door Κ. ΛΙΑΝΟΣ

Design by zax.gr